top of page

הנחיות כלליות:

אנחנו מברכות אתכם על ההחלטה ללמוד בפיזיוגה – סטודיו ליוגה ברעננה .

יוגה היא שיטת תרגול ואורח חיים המשפיע על הגוף והנפש .

וכדי לצעוד בדרך זו בבטחה מומלץ  וחשוב להגיע לשני שיעורים בשבוע .

הנחיות לשיעורים :

הגיעו בבקשה מספר דקות לפני תחילת השיעור , במידה ואחרתם המתינו לכניסה עד אחרי הישיבה השקטה

הקפידו בבקשה לכבות טלפונים ניידים.

אוכל :מומלץ לא לאכול כשלוש שעות לפני השיעור , אפשר לאכול משהו קל עד כשעתיים לפני השיעור ולשתות שתייה חמה לפני השיעור .לא רצוי לאכול מיד אחרי.

ביגוד : עדיף להגיע בלבוש קל ונוח ולא לבוש צמוד ומהודק.

אנא הודיעו למורה על כל בעיה רפואית.

לאחר השיעור הקפידו להחזיר את הציוד למקומו.

הנחיות לנשים :

נשים במחזור אינן מבצעות תנוחות מסוימות במיוחד תנוחות הפוכות ותנוחות שיוצרות לחץ על אברי הבטן , אנא הודיעו לנו בתחילת השיעור אם אתן בתקופת המחזור.

bottom of page